นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก มอบหมายให้ น.ส.ทองงาม อัศวเมฆากุล ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.แม่ระมาด จ.ตาก

นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก มอบหมายให้ น.ส.ทองงาม อัศวเมฆากุล ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 29 มกราคม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีนายสุทัศน์อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอแม่ระมาด กล่าวต้อนรับ และรายงานปัญหาอุปสรรค และความต้องการของราษฎรในพื้นที่ที่ควรได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ในการนี้ นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นางสาวทองงาม... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก มอบหมายให้ น.ส.ทองงาม อัศวเมฆากุล ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.แม่ระมาด จ.ตาก

    นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก มอบหมายให้ น.ส.ทอง

  • สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันมาฆบูชา

    สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันมาฆบูชา

  • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2561

    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.