นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดตาก

นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดตาก วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดตาก ได้นำเสนอการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ Application ของแต่ละหน่วยงานด้วย QR CODE เพื่อเป็นการสนับสนุนการเป็นThailand 4.0 โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดตาก

    นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะ

  • ภาพวันมาฆบูชา ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

    ภาพวันมาฆบูชา ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

  • นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

    นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการจั

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.