ข่าวมาใหม่

  •  ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

    ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ

  • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ หนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก

    ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

  • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

    ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเ

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.