ข่าวมาใหม่

  •  

    รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักง

  •  

    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน

  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานสถิติ ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก

    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.