ข่าวมาใหม่

นางสาวทองงาม อัศวเมฆากุล ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และ นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน

นางสาวทองงาม อัศวเมฆากุล ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และ นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.10 - 09.00 น.นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวทองงาม อัศวเมฆากุล ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ร่วมรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ในการนี้ นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำสาระความรู้ ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจต่างๆ ภายในจังหวัดตาก นำเสนอแก่พี... อ่านเพิ่มเติม...

นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เดือน ตุลาคม 2561

    ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เดือน ตุลาคม 2561

  • นางสาวทองงาม อัศวเมฆากุล ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และ นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน

    นางสาวทองงาม อัศวเมฆากุล ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแ

  • นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

    นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมป

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.