• นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันประกวดวงดนตรีร่วมต่อต้านภัยยาเสพติด

    นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดการแข

  • สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

    สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน

  • นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก รับเสด็จสมเด็จพระ

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.