เนื้อหา

นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดตาก
นายภาณุพันธุุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวทองงาม อัศวเมฆากุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน และ หนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัด
ตาก เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.