เนื้อหา

รายงานสถิติจังหวัดตาก พ.ศ.2559

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pag1

 pag2

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.