นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก บริจาครางวัลพิเศษแก่ร้านมัจฉากาชาดจังหวัดตาก ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560

 
นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก ร่วมบริจาครางวัลพิเศษแก่ร้านมัจฉากาชาดจังหวัดตากระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.