สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการสำรวจโครงการสถานการณ์เด็กและสตรีของจังหวัดตาก ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

  

           นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อนำเสนอผลการสำรวจโครงการสถานการณ์เด็กและสตรีของจังหวัดตาก
ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเทล
อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.