นายภาณุพันธ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายภาณุพันธ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดตาก ประจำปี 2561 เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ณ วัดนาตาโพ หมู่ที่ 4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก          
 

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.