นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประกวดดนตรีร่วมต่อต้านภัยยาเสพติด งานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2560-2561

2 n11
วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น.-23.00 น.นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก
ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันประกวดดนตรีร่วมต่อต้านภัยยาเสพติด
งานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2560-2561 รอบตัดสิน รุ่นนักเรียน
อายุไม่เกิน 16 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ ณ เวทีกลาง
งานตากสินฯ ซึ่งมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ในการ
มอบถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล โดยตำรวจภูธรจังหวัดตาก เป็นประธาน
คณะทำงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.