นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก เรื่อง "การสร้างการรับรู้ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ"
วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสถานีวิทยุกระจาย
เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ด้วยการมาพูดคุย เรื่อง "การสร้างการรับรู้ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ" ใน
รายการสนทนาสารพันที่ออกอากาศในช่วงเวลา 09.00 น.-10.00 น. ดำเนินรายการโดยคุณพูลศรี คำเกิด

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.