นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติ และ ผอ.กลุ่มปฎิบัติการสถิติ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางในการบริหารแผนการอบรมวิทยากรให้สอดคล้องกับพื้นที่หมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก พร้อมด้วย
นางสาวทองงาม อัศวเมฆากุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และ นายนิทัศน์
จิณะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมประชุมเพื่อวางแผน
กำหนดแนวทางในการบริหารแผนการอบรมวิทยากรให้สอดคล้องกับพื้นที่หมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ต
ประชารัฐ ณ ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดตาก ครู กศน. วิทยากรแกนนำ โทรศัพท์ จังหวัดตาก และ เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทีโอที
จำกัด ร่วมประชุมในครั้งนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.