นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสมชัย
กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ใน
โอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา และรับฟังการดำเนินงานกระทรวงดิจิทัลฯ และ
กระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ หน่วยงานในสังกัดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลแม่่จะเรา อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.