นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก
ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจาักร หลักสูตรสถาบัน
วิชาการ รุ่นที่ 60 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการศึกษาดูกิจการและศึกษา
ภูมิประเทศ ภาคเหนือ จังหวัดตาก บรรยาย สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การ
ต้อนรับพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.