นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดตาก มอบหมายให้ น.ส.ทองงาม อัศวเมฆากุล ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีนายสุทัศน์
อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอแม่ระมาด กล่าวต้อนรับ และรายงานปัญหาอุปสรรค และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ที่ควรได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ในการนี้ นายภาณุพันธุ์ พิลึก
สถิติจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นางสาวทองงาม อัศวเมฆากุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย
พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมและจัดบูท เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน
สถิติจังหวัดตาก ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.