สำนักงานสถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2562 ในการนี้
นายภาณุพันธุ์ พืลึก สถิติจังหวัดตาก มอบหมายให้นายนิทัศน์ จิณะเสน ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ นายจันทร์ จิตแจ่มแจ้ง และ น.ส.ณัฐวรรณ
สืบวงษ์ดิษฐ์ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดตาก 

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.