ข่าวมาใหม่

Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็

  • สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 อย่างต่อเนื่องโดยการติดป้ายไวนิล เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

    สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครง

  • นางสาวทองงาม อัศวเมฆากุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก เพื่อแจกแผ่นพั

    นางสาวทองงาม อัศวเมฆากุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิ

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.