ที่ตั้งสำนักงาน

 In Thai  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก 
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม) 
ถ.พหลโยธิน   อ.เมือง    จ.ตาก     63000 
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705  (ในวันและเวลาราชการ)

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมไปถึงการติชมและให้คำแนะนำต่างๆ สามารถส่งเอกสารต่างๆ มาได้ที่ 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In English

 

Tak Provincial Statistical Office

Tak Provincial Hall,   2nd Fl.,

Phaholyothin Rd.,  A. Muang,

Tak    Thailand.      63000

Tel : (+66)0-5551-1298 FAX : (+66)0-5551-2705

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.