แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก แจ้งเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 148
ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563 เพื่อน้อมนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เขียนโดย admin 202
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ผลกระทบด้านสังคม) เขียนโดย admin 274
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เขียนโดย admin 259
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 อย่างต่อเนื่องโดยการติดป้ายไวนิล เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เขียนโดย admin 208
นางสาวทองงาม อัศวเมฆากุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก เพื่อแจกแผ่นพั เขียนโดย admin 212
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 216
ข่าวกิจกรรมคุณมาดี ภาครัฐ ระดับอำเภอ วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 เขียนโดย admin 195
ผู้ว่าพาทำบุญ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดตาก เขียนโดย admin 226
ข่าวกิจกรรมคุณมาดี ภาคประชาชน วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เขียนโดย admin 175

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.