แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 18
ข่าวกิจกรรมคุณมาดี ภาครัฐ ระดับอำเภอ วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 เขียนโดย admin 14
ผู้ว่าพาทำบุญ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดตาก เขียนโดย admin 27
ข่าวกิจกรรมคุณมาดี ภาคประชาชน วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เขียนโดย admin 22
ข่าวกิจกรรมคุณมาดี เครือข่ายภาคเอกชน วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เขียนโดย admin 23
ข่าวกิจกรรมคุณมาดี ภาครัฐส่วนท้องถิ่น วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 เขียนโดย admin 28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เขียนโดย admin 26
ประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดตาก เขียนโดย admin 28
กิจกรรมคุณมาดี โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 30
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดตาก เดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 34

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.