แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานสถิติ ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เขียนโดย admin 45
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 72
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานสถิติ ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เขียนโดย admin 73
ประกาศจังหวัดตาก เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก เขียนโดย admin 134
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เลื่อนการสอบพนักงานราชารและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เขียนโดย admin 190
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เขียนโดย admin 454
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เขียนโดย admin 462
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เขียนโดย admin 1121
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก แจ้งเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 346
ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563 เพื่อน้อมนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เขียนโดย admin 324

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.