• ประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

    ประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

  • กิจกรรมคุณมาดี โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

    กิจกรรมคุณมาดี โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  • ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดตาก เดือน มกราคม 2563

    ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดตาก เดือน มกรา

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.