ข่าวมาใหม่

  • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เลื่อนการสอบพนักงานราชารและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก

    ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เลื่อนการสอบพนักงานราชารและ

  • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก

    ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในสำนักงานสถิติจังหวัดตาก

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำ

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.