• ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

    ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ประจำเดือ

  • ข่าวกิจกรรมคุณมาดี ภาครัฐ ระดับอำเภอ วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

    ข่าวกิจกรรมคุณมาดี ภาครัฐ ระดับอำเภอ วันศุกร์ ที่ 31 มก

  • ผู้ว่าพาทำบุญ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดตาก

    ผู้ว่าพาทำบุญ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ)

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.