ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังประชารัฐทำความสะอาด"

ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังประชารัฐทำความสะอาด" ซึ่งเป็นไปตามแนวทางประชารัฐในการทำคุณประโยชน์เพื่อรักษาความสามัคคี และเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอด น้อมนำเอาแนวทางจิตอาสาพระราชทานฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" แก่ประชาชนชาวไทยมาปฏิบัติ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม

    ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวั

  • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2561

    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2561

  • ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เดือน ตุลาคม 2561

    ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เดือน ตุลาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.