โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2557

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจต่างๆ ระหว่าง วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้     ๑.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนซึงข้อมูลที่สำคัญๆ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือน รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน    ภาวะหนี้สินของครัวเรือน    การเป็นเจ้าของสินทร... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน   ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก   ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ นื่องใน  "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอกิตติคุณ (บริเวณริมแม่น้ำปิง) เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก                          ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2557

  • QR CODE

    QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด"

  • ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

    ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพร

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.