ข่าวยอดนิยม

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการสำรวจโครงการสถานการณ์เด็กและสตรีของจังหวัดตาก ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการสำรวจโครงการสถานการณ์เด็กและสตรีของจังหวัดตาก ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐              นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการสำรวจโครงการสถานการณ์เด็กและสตรีของจังหวัดตากในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเทลอำเภอเมือง จังหวัดตาก  อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อในการปรองดองสมานฉันท์ จัดทำโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน กอ.รมน.จังหวัดตาก

    นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชกา

  • สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการสำรวจโครงการสถานการณ์เด็กและสตรีของจังหวัดตาก ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

    สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

  • นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก เข้ามอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากให้ความร่วมมือโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดตาก

    นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก เข้ามอบใบประกาศเก

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.