• วันที่ 28 มีนาคม 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (PC) จำนวน 1 เครื่อง (สำหรับคนพิการ) ให้กับ นายศักดิ์สยาม เทพนิกร

    วันที่ 28 มีนาคม 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก กระทรวงเทคโ

  • โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

    โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

  • สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

    สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในวันท

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.