สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘                                    ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมถวายพระพรชัยมงคล                สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมบริจาคโลหิต

    ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมบริจาคโลหิต

  • QR CODE

    QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด"

  • สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

    สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในวันท

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.