• งานเลี้ยงเกษียณภาคเหนือ

    งานเลี้ยงเกษียณภาคเหนือ

  • โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม(นอกเขตเทศบาล)2560

    โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม(นอกเขตเทศบาล)2560

  • สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

    สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาต

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.