สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการสถิติจัดทำข้อมูลสถิติ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการสถิติจัดทำข้อมูลสถิติ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐       นายนิพนธ์ เกตุแก้ว  สถิติจังหวัดตาก และข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการสถิติจัดทำข้อมูลสถิติจังหวัดตาก ในวันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมทีลอซู  ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างชุดข้อมูลกลางและสถานะของข้อมูล เพื่อสนับสนุนการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่สนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด&nb... อ่านเพิ่มเติม...

ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อชาติเอนกอนันต์ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

    ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การให้และรับของข

  • สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการสถิติจัดทำข้อมูลสถิติ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

    สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการสถิติจั

  • ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

    ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมพิธีวางพวงมาล

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.