การประชุมคณะกรรมการสถิติจัดทำข้อมูลสถิติจังหวัดตาก

การประชุมคณะกรรมการสถิติจัดทำข้อมูลสถิติจังหวัดตาก                 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการสถิติจัดทำข้อมูลสถิติจังหวัดตากในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.-16.00 น.ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาร่างแผนพัฒนาสถิติจังหวัดตาก ปี 2558 - 2561 อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • QR CODE

    QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด"

  • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส และ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4

    ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่

  • การประชุมคณะกรรมการสถิติจัดทำข้อมูลสถิติจังหวัดตาก

    การประชุมคณะกรรมการสถิติจัดทำข้อมูลสถิติจังหวัดตาก

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.